Gebruiksvoorwaarden

algemene voorwaarden

Bijgewerkt op 20 november 2023Algemene voorwaarden

Door toegang te krijgen tot en een bestelling te plaatsen bij Misterdog, bevestigt u dat u akkoord gaat met en gebonden bent aan de servicevoorwaarden die zijn opgenomen in de onderstaande Algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de gehele website en op elke e-mail of andere vorm van communicatie tussen u en Misterdog.


Onder geen enkele omstandigheid is het Misterdog-team aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot verlies van gegevens of winst, voortvloeiend uit het gebruik, of het onvermogen om de materialen op deze website te gebruiken. site, zelfs als het Misterdog-team of een geautoriseerde vertegenwoordiger op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Als uw gebruik van materialen van deze site resulteert in de noodzaak van onderhoud, reparatie of correctie van apparatuur of gegevens, neemt u de eventuele kosten daarvan voor uw rekening.


Misterdog is niet verantwoordelijk voor enige uitkomst die zich kan voordoen tijdens het gebruik van onze middelen. We behouden ons het recht voor om prijzen te wijzigen en het beleid voor het gebruik van hulpbronnen op elk moment te herzien. Dit privacybeleid is gemaakt met Termify.io


Licentie

Misterdog verleent u een herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte licentie om de website te downloaden, installeren en gebruiken, strikt in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst.


Deze Algemene Voorwaarden vormen een contract tussen u en Misterdog (in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als "Misterdog", "ons", "wij" of "onze"), de aanbieder van de Misterdog-website en de diensten die toegankelijk zijn vanaf de Misterdog website (waarnaar in deze Algemene Voorwaarden gezamenlijk wordt verwezen als de "Misterdog-service").


U gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, maak dan geen gebruik van de Misterdog Service. In deze Algemene Voorwaarden verwijst ‘u’ zowel naar u als individu als naar de entiteit die u vertegenwoordigt. Als u een van deze Algemene Voorwaarden schendt, behouden wij ons het recht voor om uw account te annuleren of de toegang tot uw account zonder voorafgaande kennisgeving te blokkeren.


Definities en sleutelbegrippen

Om de zaken in deze Algemene Voorwaarden zo duidelijk mogelijk uit te leggen, wordt elke keer dat naar een van deze voorwaarden wordt verwezen, strikt gedefinieerd als:


 • Cookie: kleine hoeveelheid gegevens die door een website wordt gegenereerd en door uw webbrowser wordt opgeslagen. Het wordt gebruikt om uw browser te identificeren, analyses te bieden en informatie over u te onthouden, zoals uw taalvoorkeur of inloggegevens.
 • Bedrijf: wanneer in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘Bedrijf’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’, verwijst dit naar Netkreatives BV, (Volaardestraat 88, 9200 Sint Gillis Dendermonde), die verantwoordelijk is voor uw informatie onder deze Algemene voorwaarden .
 • Land: waar Misterdog of de eigenaren/oprichters van Misterdog gevestigd zijn, in dit geval België
 • Apparaat: ieder met internet verbonden apparaat zoals een telefoon, tablet, computer of ander apparaat waarmee Misterdog kan worden bezocht en van de diensten gebruik kan worden gemaakt.
 • Dienst: verwijst naar de dienst die door Misterdog wordt geleverd zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op dit platform.
 • Dienst van derden: verwijst naar adverteerders, wedstrijdsponsors, promotie- en marketingpartners en anderen die onze inhoud leveren of wier producten of diensten u volgens ons interessant kunnen vinden.
 • Website: de site van Misterdog, te bereiken via deze URL: meetmisterdog.com
 • Jij: een persoon of entiteit die bij Misterdog geregistreerd is om de Diensten te gebruiken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gemaakt met Termify .


Beperkingen

U stemt ermee in dit niet te doen, en u staat anderen niet toe om:


 • De website in licentie geven, verkopen, verhuren, leasen, toewijzen, distribueren, verzenden, hosten, uitbesteden, openbaar maken of anderszins commercieel exploiteren of het platform beschikbaar stellen aan derden.
 • Een deel van de website wijzigen, er afgeleide werken van maken, demonteren, decoderen, reverse compileren of reverse-engineeren.
 • Verwijder, wijzig of verberg elke eigendomskennisgeving (inclusief enige kennisgeving van auteursrecht of handelsmerk) van Misterdog of zijn dochterondernemingen, partners, leveranciers of de licentiegevers van de website.

Betaling

Als u zich registreert voor een van onze terugkerende betalingsplannen, gaat u ermee akkoord alle vergoedingen of kosten op uw account voor de Dienst te betalen in overeenstemming met de vergoedingen, kosten en factureringsvoorwaarden die van kracht zijn op het moment dat elke vergoeding of vergoeding verschuldigd en betaalbaar is. Tenzij anders aangegeven in een bestelformulier, moet u Misterdog voorzien van een geldige creditcard (Visa, MasterCard of een andere door ons geaccepteerde uitgever) (“Betalingsaanbieder”) als voorwaarde voor aanmelding voor het Premium-abonnement. Uw overeenkomst met de Betaalprovider regelt uw gebruik van de aangewezen creditcardrekening, en u moet naar die overeenkomst verwijzen en niet naar deze Voorwaarden om uw rechten en aansprakelijkheden met betrekking tot uw Betaalprovider te bepalen. Door Misterdog uw creditcardnummer en bijbehorende betalingsinformatie te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat Misterdog bevoegd is om de informatie onmiddellijk te verifiëren en vervolgens uw account te factureren voor alle vergoedingen en kosten die hieronder aan Misterdog verschuldigd zijn en dat er geen aanvullende kennisgeving of toestemming vereist is. U stemt ermee in om Misterdog onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke wijziging in uw factuuradres of de creditcard die wordt gebruikt voor de betaling hieronder. Misterdog behoudt zich het recht voor om op elk moment haar prijzen en factureringsmethoden te wijzigen, hetzij onmiddellijk na publicatie op onze site, hetzij per e-mailbezorging aan de beheerder(s) van uw organisatie.


Eventuele advocaatkosten, gerechtskosten of andere kosten die worden gemaakt bij het innen van achterstallige, onbetwiste bedragen zijn de verantwoordelijkheid van en worden door u betaald.


Er bestaat geen contract tussen u en Misterdog voor de Dienst totdat Misterdog uw bestelling accepteert via een bevestigende e-mail, sms/mms-bericht of een ander geschikt communicatiemiddel.


U bent verantwoordelijk voor eventuele kosten van derden die u mogelijk moet maken bij het gebruik van de Dienst.


Retour- en terugbetalingsbeleid

Bedankt voor het winkelen bij Misterdog. Wij waarderen het dat u graag de spullen koopt die wij bouwen. We willen er ook voor zorgen dat u een lonende ervaring heeft terwijl u onze producten verkent, evalueert en koopt.


Zoals bij elke winkelervaring zijn er algemene voorwaarden van toepassing op transacties bij Misterdog. We zullen het zo kort houden als onze advocaten toestaan. Het belangrijkste om te onthouden is dat door het plaatsen van een bestelling of het doen van een aankoop bij Misterdog, u akkoord gaat met de voorwaarden en het privacybeleid van Misterdog.


Als u, om welke reden dan ook, niet volledig tevreden bent met een goed of dienst die wij leveren, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen, zodat wij alle problemen die u ondervindt met ons product, kunnen bespreken.


Jouw suggesties

Alle feedback, opmerkingen, ideeën, verbeteringen of suggesties (gezamenlijk "Suggesties") die u aan Misterdog verstrekt met betrekking tot de website, blijven het enige en exclusieve eigendom van Misterdog.


Het staat Misterdog vrij om de Suggesties voor welk doel dan ook en op welke wijze dan ook te gebruiken, kopiëren, wijzigen, publiceren of herdistribueren, zonder enig krediet of enige compensatie aan u.


Uw toestemming

We hebben onze Algemene voorwaarden bijgewerkt om u volledige transparantie te bieden over wat er wordt ingesteld wanneer u onze site bezoekt en hoe deze wordt gebruikt. Door onze website te gebruiken, een account te registreren of een aankoop te doen, gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden.


Links naar andere websites

Deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de Diensten. De Diensten kunnen links bevatten naar andere websites die niet door Misterdog worden beheerd of gecontroleerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, nauwkeurigheid of meningen die op dergelijke websites worden geuit, en dergelijke websites worden door ons niet onderzocht, gecontroleerd of gecontroleerd op juistheid of volledigheid. Houd er rekening mee dat wanneer u een link gebruikt om van de Diensten naar een andere website te gaan, onze Algemene Voorwaarden niet langer van kracht zijn. Uw browsen en interactie op een andere website, inclusief websites die een link op ons platform hebben, is onderworpen aan de eigen regels en het beleid van die website. Dergelijke derde partijen kunnen hun eigen cookies of andere methoden gebruiken om informatie over u te verzamelen.


Koekjes

Misterdog gebruikt “Cookies” om te identificeren welke delen van onze website u heeft bezocht. Een cookie is een klein stukje gegevens dat door uw webbrowser op uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om de prestaties en functionaliteit van onze website te verbeteren, maar zijn niet essentieel voor het gebruik ervan. Zonder deze cookies is het echter mogelijk dat bepaalde functionaliteit, zoals video's, niet beschikbaar is of dat u elke keer dat u de website bezoekt uw inloggegevens moet invoeren, omdat we ons niet kunnen herinneren dat u eerder heeft ingelogd. De meeste webbrowsers kunnen worden ingesteld om het gebruik van cookies uit te schakelen. Als u cookies echter uitschakelt, heeft u mogelijk geen of geen correcte toegang tot de functionaliteiten op onze website. Wij plaatsen nooit persoonlijk identificeerbare informatie in cookies.


Wijzigingen in onze algemene voorwaarden

U erkent en gaat ermee akkoord dat Misterdog (permanent of tijdelijk) kan stoppen met het leveren van de Dienst (of enige functies binnen de Dienst) aan u of aan gebruikers in het algemeen, naar eigen goeddunken van Misterdog, zonder voorafgaande kennisgeving aan u. U kunt op elk moment stoppen met het gebruik van de Dienst. U hoeft Misterdog niet specifiek op de hoogte te stellen wanneer u stopt met het gebruik van de Dienst. U erkent en gaat ermee akkoord dat als Misterdog de toegang tot uw account uitschakelt, u mogelijk geen toegang meer heeft tot de Dienst, uw accountgegevens of bestanden of andere materialen die zich in uw account bevinden.


Als we besluiten onze Algemene Voorwaarden te wijzigen, zullen we die wijzigingen op deze pagina publiceren en/of de wijzigingsdatum van de Algemene Voorwaarden hieronder bijwerken.


Wijzigingen aan onze website

Misterdog behoudt zich het recht voor om de website of enige dienst waarmee deze verbonden is, tijdelijk of permanent te wijzigen, op te schorten of stop te zetten, met of zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid jegens u.


Updates van onze website

Misterdog kan van tijd tot tijd uitbreidingen of verbeteringen aanbrengen aan de functies/functionaliteit van de website, waaronder mogelijk patches, bugfixes, updates, upgrades en andere aanpassingen ("Updates").


Updates kunnen bepaalde kenmerken en/of functionaliteiten van de website wijzigen of verwijderen. U stemt ermee in dat Misterdog geen verplichting heeft om (i) Updates aan te bieden, of (ii) bepaalde functies en/of functionaliteiten van de website aan u te blijven aanbieden of mogelijk te maken.


U gaat er verder mee akkoord dat alle Updates (i) geacht worden een integraal onderdeel van de website te vormen, en (ii) onderworpen zijn aan de voorwaarden van deze Overeenkomst.


Diensten van derden

We kunnen inhoud van derden (inclusief gegevens, informatie, applicaties en andere productdiensten) weergeven, opnemen of beschikbaar stellen of links aanbieden naar websites of diensten van derden ("Diensten van derden").


U erkent en gaat ermee akkoord dat Misterdog niet verantwoordelijk is voor Diensten van Derden, inclusief de nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid, geldigheid, naleving van het auteursrecht, wettigheid, fatsoen, kwaliteit of enig ander aspect daarvan. Misterdog aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens u of enige andere persoon of entiteit voor enige Diensten van Derden en zal deze ook niet dragen.


Diensten van derden en links daarnaartoe worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden en u opent en gebruikt deze volledig op eigen risico en onderworpen aan de algemene voorwaarden van dergelijke derden.


Termijn en beëindiging

Deze Overeenkomst blijft van kracht totdat deze door u of Misterdog wordt beëindigd.


Misterdog kan, naar eigen goeddunken, op elk moment en om welke reden dan ook, deze Overeenkomst opschorten of beëindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving.


Deze Overeenkomst wordt onmiddellijk beëindigd, zonder voorafgaande kennisgeving van Misterdog, in het geval dat u enige bepaling van deze Overeenkomst niet naleeft. U kunt deze Overeenkomst ook beëindigen door de website en alle kopieën daarvan van uw computer te verwijderen.


Bij beëindiging van deze Overeenkomst moet u al het gebruik van de website staken en alle exemplaren van de website van uw computer verwijderen.


Beëindiging van deze Overeenkomst zal geen enkele beperking van de rechten of rechtsmiddelen van Misterdog in rechte of in billijkheid in geval van schending door u (gedurende de looptijd van deze Overeenkomst) van een van uw verplichtingen onder de huidige Overeenkomst beperken.


Kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht

Als u een auteursrechthebbende of een vertegenwoordiger van een dergelijke eigenaar bent en van mening bent dat enig materiaal op onze website een inbreuk op uw auteursrecht vormt, neem dan contact met ons op en vermeld de volgende informatie: (a) een fysieke of elektronische handtekening van de auteursrechteigenaar of een persoon die daartoe bevoegd is namens hem optreden; (b) identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt; (c) uw contactgegevens, inclusief uw adres, telefoonnummer en een e-mail; (d) een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal niet is toegestaan ​​door de auteursrechteigenaren; en (e) de verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is, en dat u, op straffe van meineed, bevoegd bent om namens de eigenaar op te treden.


Schadeloosstelling

U stemt ermee in om Misterdog en haar moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, werknemers, agenten, partners en licentiegevers (indien van toepassing) schadeloos te stellen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, als gevolg van of voortvloeiend uit uw: ( a) gebruik van de website; (b) overtreding van deze Overeenkomst of enige wet- of regelgeving; of (c) schending van enig recht van een derde partij.


Geen garanties

De website wordt u aangeboden "AS IS" en "ZOALS BESCHIKBAAR" en met alle fouten en defecten, zonder enige vorm van garantie. Voor zover maximaal toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving, wijst Misterdog, namens zichzelf en namens zijn dochterondernemingen en zijn en hun respectieve licentiegevers en dienstverleners, uitdrukkelijk alle garanties af, expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de website. , inclusief alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, en garanties die kunnen voortkomen uit de handel, het verloop van de prestaties, het gebruik of de handelspraktijk. Zonder beperking op het voorgaande biedt Misterdog geen garantie of toezegging, en doet geen enkele verklaring dat de website aan uw eisen zal voldoen, de beoogde resultaten zal bereiken, compatibel zal zijn of zal werken met andere software, websites, systemen of diensten, zal functioneren zonder onderbreking, voldoen aan prestatie- of betrouwbaarheidsnormen of vrij zijn van fouten of dat eventuele fouten of defecten kunnen of zullen worden gecorrigeerd.


Zonder het voorgaande te beperken, geeft noch Misterdog, noch enige aanbieder van Misterdog enige verklaring of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet: (i) met betrekking tot de werking of beschikbaarheid van de website, of de informatie, inhoud en materialen of producten die daarop zijn opgenomen; (ii) dat de website ononderbroken of foutloos zal zijn; (iii) met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van informatie of inhoud die via de website wordt verstrekt; of (iv) dat de website, de servers, de inhoud of e-mails verzonden door of namens Misterdog vrij zijn van virussen, scripts, Trojaanse paarden, wormen, malware, tijdbommen of andere schadelijke componenten.


Sommige rechtsgebieden staan ​​de uitsluiting van of beperkingen op impliciete garanties of de beperkingen op de toepasselijke wettelijke rechten van een consument niet toe, dus sommige of alle bovenstaande uitsluitingen en beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.


Beperking van aansprakelijkheid

Niettegenstaande enige schade die u zou kunnen oplopen, zal de volledige aansprakelijkheid van Misterdog en al haar leveranciers onder enige bepaling van deze Overeenkomst en uw exclusieve rechtsmiddel voor al het voorgaande beperkt zijn tot het bedrag dat u daadwerkelijk voor de website heeft betaald.


Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, zal Misterdog of haar leveranciers in geen geval aansprakelijk zijn voor enige bijzondere, incidentele, indirecte of vervolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade door winstderving, verlies van gegevens of overige informatie, voor bedrijfsonderbreking, voor persoonlijk letsel, voor verlies van privacy voortvloeiend uit of in enig opzicht verband houdend met het gebruik of de onmogelijkheid om de website te gebruiken, software van derden en/of hardware van derden gebruikt bij de website, of anderszins in verband met enige bepaling van deze Overeenkomst), zelfs als Misterdog of een leverancier op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade en zelfs als de remedie zijn essentiële doel niet bereikt.


Sommige staten/rechtsgebieden staan ​​de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toe, dus de bovenstaande beperking of uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing.


Deelbaarheid

Als een bepaling van deze Overeenkomst als niet-afdwingbaar of ongeldig wordt beschouwd, zal een dergelijke bepaling worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van een dergelijke bepaling voor zover mogelijk te bereiken onder de toepasselijke wetgeving, en blijven de overige bepalingen volledig van kracht.


Deze Overeenkomst, samen met het Privacybeleid en alle andere juridische mededelingen gepubliceerd door Misterdog over de Diensten, vormt de volledige overeenkomst tussen u en Misterdog met betrekking tot de Diensten. Als een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig wordt geacht door een bevoegde rechtbank, heeft de ongeldigheid van een dergelijke bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst, die volledig van kracht blijven. Geen enkele afstandsverklaring van enige voorwaarde van deze Overeenkomst zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende afstandsverklaring van een dergelijke voorwaarde of enige andere voorwaarde, en het onvermogen van Misterdog om enig recht of bepaling onder deze Overeenkomst te doen gelden, vormt geen afstandsverklaring van een dergelijk recht of dergelijke bepaling. U EN Misterdog GAAN ERMEE AKKOORD DAT ELKE OORZAAK VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DE DIENSTEN MOET BEGINNEN BINNEN EEN (1) JAAR NA HET ONTSTAAN VAN DE OORZAAK. ANDERS IS EEN DERGELIJKE OORZAAK PERMANENT UITGESLOTEN.


Vrijstelling

Tenzij hierin bepaald, heeft het niet uitoefenen van een recht of het niet nakomen van een verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst geen invloed op de mogelijkheid van een partij om een ​​dergelijk recht uit te oefenen of dergelijke prestaties op enig moment daarna te eisen, noch zal het afstand doen van een inbreuk een afstand doen van elke volgende inbreuk.


Geen enkel verzuim om enig recht of enige bevoegdheid uit hoofde van deze Overeenkomst uit te oefenen, en geen vertraging in de uitoefening, door een van beide partijen, geldt als een afstand van dat recht of die bevoegdheid. Evenmin zal enige enkele of gedeeltelijke uitoefening van enig recht of bevoegdheid uit hoofde van deze Overeenkomst de verdere uitoefening van dat of enig ander hierin verleend recht uitsluiten. In het geval van een conflict tussen deze Overeenkomst en eventuele toepasselijke aankoop- of andere voorwaarden, zijn de voorwaarden van deze Overeenkomst van toepassing.


Wijzigingen in deze Overeenkomst

Misterdog behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze Overeenkomst op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als er sprake is van een wezenlijke herziening, zullen wij u hiervan ten minste 30 dagen op de hoogte stellen voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële wijziging inhoudt, wordt naar eigen goeddunken bepaald.


Door onze website te blijven bezoeken of gebruiken nadat eventuele herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, bent u niet langer bevoegd om Misterdog te gebruiken.


Volledige overeenkomst

De Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en Misterdog met betrekking tot uw gebruik van de website en vervangt alle eerdere en gelijktijdige schriftelijke of mondelinge overeenkomsten tussen u en Misterdog.


Het is mogelijk dat u onderworpen bent aan aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn wanneer u andere diensten van Misterdog gebruikt of aanschaft, die Misterdog u ter beschikking zal stellen op het moment van dergelijk gebruik of aankoop.


Updates van onze voorwaarden

We kunnen onze Service en ons beleid wijzigen, en het kan zijn dat we deze Voorwaarden moeten wijzigen, zodat deze onze Service en ons beleid nauwkeurig weerspiegelen. Tenzij anders vereist door de wet, zullen we u op de hoogte stellen (bijvoorbeeld via onze Service) voordat we wijzigingen aanbrengen in deze Voorwaarden en u de gelegenheid geven deze te bekijken voordat ze van kracht worden. Als u vervolgens de Service blijft gebruiken, bent u gebonden aan de bijgewerkte Voorwaarden. Als u niet akkoord wilt gaan met deze of eventuele bijgewerkte Voorwaarden, kunt u uw account verwijderen.


Intellectueel eigendom

De website en de volledige inhoud, kenmerken en functionaliteit ervan (inclusief maar niet beperkt tot alle informatie, software, tekst, displays, afbeeldingen, video en audio, en het ontwerp, de selectie en indeling daarvan), zijn eigendom van Misterdog, haar licentiegevers of andere leveranciers van dergelijk materiaal en worden beschermd door Belgische en internationale auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen en andere wetten op het gebied van intellectuele eigendom of eigendomsrechten. Het materiaal mag op geen enkele manier, geheel of gedeeltelijk, worden gekopieerd, gewijzigd, gereproduceerd, gedownload of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Misterdog, tenzij en behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Algemene Voorwaarden. Elk ongeoorloofd gebruik van het materiaal is verboden.


Overeenkomst tot arbitrage

Deze sectie is van toepassing op elk geschil, BEHALVE DAT HET GEEN GESCHIL BEVAT MET BETREKKING TOT CLAIMS VOOR DIENSTVERLENING OF BILLIJKE VERHAAL MET BETREKKING TOT DE HANDHAVING OF GELDIGHEID VAN DE INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN VAN U OF VAN Misterdog. De term “geschil” betekent elk geschil, actie of andere controverse tussen u en Misterdog met betrekking tot de Diensten of deze overeenkomst, hetzij op grond van contract, garantie, onrechtmatige daad, statuut, regelgeving, verordening of enige andere wettelijke of billijke basis. Aan ‘geschil’ zal de breedst mogelijke betekenis worden gegeven die wettelijk is toegestaan.


Kennisgeving van geschil

In het geval van een geschil moet u of Misterdog de ander een Kennisgeving van Geschil geven, dit is een schriftelijke verklaring waarin de naam, het adres en de contactgegevens staan ​​van de partij die deze verstrekt, de feiten die aanleiding hebben gegeven tot het geschil, en de gevraagde verlichting. U moet elke kennisgeving van geschil per e-mail sturen naar: info@meetmisterdog.com. Misterdog zal elke kennisgeving van geschil per post naar uw adres sturen als wij dit hebben, of anders naar uw e-mailadres. U en Misterdog zullen proberen elk geschil via informele onderhandelingen op te lossen binnen zestig (60) dagen vanaf de datum waarop de kennisgeving van geschil is verzonden. Na zestig (60) dagen kan u of Misterdog een arbitrageprocedure starten.


Bindend besluit

Als u en Misterdog een geschil niet via informele onderhandelingen oplossen, zullen alle andere pogingen om het geschil op te lossen uitsluitend worden uitgevoerd via bindende arbitrage zoals beschreven in deze sectie. U doet afstand van het recht om alle geschillen voor een rechter of jury te procederen (of eraan deel te nemen als partij of groepslid). Het geschil zal worden beslecht door middel van bindende arbitrage in overeenstemming met de commerciële arbitrageregels van de American Arbitration Association. Elke partij kan een voorlopige voorziening of voorlopige voorziening verzoeken bij een bevoegde rechtbank, indien nodig om de rechten of eigendommen van de partij te beschermen in afwachting van de voltooiing van de arbitrage. Alle juridische, boekhoudkundige en andere kosten, vergoedingen en uitgaven die door de winnende partij worden gemaakt, worden gedragen door de niet-winnende partij.


Inzendingen en privacy

In het geval dat u ideeën, creatieve suggesties, ontwerpen, foto's, informatie, advertenties, gegevens of voorstellen indient of plaatst, inclusief ideeën voor nieuwe of verbeterde producten, diensten, functies, technologieën of promoties, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat dergelijke inzendingen automatisch worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechten en worden het exclusieve eigendom van Misterdog, zonder enige compensatie of creditering aan u. Misterdog en zijn dochterondernemingen hebben geen verplichtingen met betrekking tot dergelijke inzendingen of berichten en mogen de ideeën in dergelijke inzendingen of berichten voor alle doeleinden en op elk medium voor altijd gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot het ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van producten en diensten die dergelijke ideeën gebruiken.


Promoties

Misterdog kan van tijd tot tijd wedstrijden, promoties, sweepstakes of andere activiteiten ('Promoties') organiseren waarbij u materiaal of informatie over uzelf moet indienen. Houd er rekening mee dat voor alle promoties mogelijk afzonderlijke regels gelden die bepaalde deelnamevereisten kunnen bevatten, zoals beperkingen met betrekking tot leeftijd en geografische locatie. Het is uw verantwoordelijkheid om alle promotieregels te lezen om te bepalen of u al dan niet in aanmerking komt voor deelname. Als u deelneemt aan een promotie, gaat u ermee akkoord zich te houden aan alle promotieregels.

Op de aankoop van goederen of diensten op of via de Diensten kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Door deze verwijzing worden deze voorwaarden onderdeel van deze Overeenkomst.


Typografische fouten

In het geval dat een product en/of dienst vanwege een typografische fout tegen een onjuiste prijs of met onjuiste informatie wordt vermeld, hebben wij het recht om bestellingen voor het product en/of de dienst tegen de onjuiste prijs te weigeren of te annuleren. Wij hebben het recht om een ​​dergelijke bestelling te weigeren of te annuleren, ongeacht of de bestelling al dan niet is bevestigd en van uw creditcard is afgeschreven. Als er al kosten in rekening zijn gebracht voor de aankoop op uw creditcard en uw bestelling wordt geannuleerd, zullen wij onmiddellijk een creditering op uw creditcardrekening of andere betaalrekening uitvoeren ter hoogte van het bedrag van de kosten.


Gemengd

Als een bevoegde rechtbank om welke reden dan ook oordeelt dat een bepaling of een deel van deze Algemene Voorwaarden niet afdwingbaar is, blijven de overige Algemene Voorwaarden volledig van kracht. Elke afstandsverklaring van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden zal alleen van kracht zijn indien schriftelijk en ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van Misterdog. Misterdog heeft recht op een voorlopige voorziening of andere billijke schadeloosstelling (zonder de verplichting om een ​​borgsom te stellen) in het geval van een inbreuk of een anticiperende inbreuk door u. Misterdog exploiteert en controleert de Misterdog Service vanuit haar kantoren in België. De Dienst is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door enige persoon of entiteit in enig rechtsgebied of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving. Dienovereenkomstig doen de personen die ervoor kiezen om vanuit andere locaties toegang te krijgen tot de Misterdog-service dit op eigen initiatief en zijn zij als enige verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn. Deze Algemene Voorwaarden (waarin het privacybeleid van Misterdog is opgenomen) bevatten de volledige afspraak en vervangen alle eerdere afspraken tussen u en Misterdog met betrekking tot het onderwerp ervan, en kunnen niet door u worden gewijzigd of aangepast. De sectiekoppen die in deze Overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak en hebben geen enkele juridische betekenis.


Vrijwaring

Misterdog is niet verantwoordelijk voor enige inhoud, code of enige andere onnauwkeurigheid.


Misterdog geeft geen garanties of garanties.


In geen geval zal Misterdog aansprakelijk zijn voor enige speciale, directe, indirecte, vervolg- of incidentele schade of welke schade dan ook, hetzij als gevolg van een contract, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Dienst of de inhoud van de Dienst. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving toevoegingen, verwijderingen of wijzigingen aan de inhoud van de Service aan te brengen.


De Misterdog-service en de inhoud ervan worden geleverd "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garantie of verklaring van welke aard dan ook, expliciet of impliciet. Misterdog is een distributeur en geen uitgever van de inhoud die door derden wordt geleverd; als zodanig oefent Misterdog geen redactionele controle uit over dergelijke inhoud en geeft geen garantie of verklaring met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van enige informatie, inhoud, dienst of koopwaar die wordt aangeboden via of toegankelijk is via de Misterdog-service. Zonder het voorgaande te beperken, wijst Misterdog specifiek alle garanties en verklaringen af ​​met betrekking tot inhoud die wordt verzonden op of in verband met de Misterdog-service of op sites die als links op de Misterdog-service kunnen verschijnen, of in de producten die worden aangeboden als onderdeel van, of anderszins in in verband met de Misterdog-service, inclusief maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van rechten van derden. Geen enkel mondeling advies of schriftelijke informatie gegeven door Misterdog of een van haar dochterondernemingen, werknemers, functionarissen, directeuren, agenten en dergelijke zal een garantie creëren. Prijs- en beschikbaarheidsinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zonder het voorgaande te beperken, garandeert Misterdog niet dat de Misterdog-service ononderbroken, onbeschadigd, tijdig of foutloos zal zijn.


Neem contact met ons op

Aarzel niet om ons te contacteren als u vragen heeft.


 • Via e-mail: info@meetmisterdog.com