Privacy

Privacybeleid


Dit “Privacybeleid” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door Netkreatives BV , maatschappelijke zetel te volaardestraat 88, 9200 Sint-Gillis Dendermonde (hierna: Netkreatives .)


Lees dit privacybeleid aandachtig door. Het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door uw persoonsgegevens te delen op onze Website Meetmisterdog.com , door per e-mail/telefoon contact met ons op te nemen of door een vraag/klacht in te dienen, verklaart u kennis te hebben genomen van dit Privacybeleid.


Artikel 1 – Welke persoonsgegevens verwerken wij?


1.1. Netkreatives verwerkt uw Persoonsgegevens in het kader van haar activiteiten. Dit bevat:


  • Categorie 1 , op basis van cookies: uw IP-adres en gegevens van uw bezoek aan onze Website Categorie 2 , bij registratie of via één van de formulieren op onze Website: uw naam en voornaam, eventueel de naam van uw bedrijf en BTW-nummer, adres gegevens, e-mail en andere gegevens die u ons verstrekt in het vrije invoerveld;
 • Categorie 3, als u ons belt of een e-mail stuurt: uw e-mailadres en/of telefoonnummer, alsmede de gegevens die u zelf verstrekt;
  • Categorie 4 , bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres;
  • Categorie 5 , bij het plaatsen van een bestelling: uw naam en voornaam, eventueel de naam van uw bedrijf en BTW-nummer, adresgegevens en e-mail.

  1.2. Netkreatives kan uw Persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen:


  1. Door uw registratie en gebruik van de Website;

  1. Onze website maakt gebruik van cookies en soortgelijke technieken om bepaalde persoonsgegevens te verzamelen. Voor meer informatie over het gebruik van cookies, zie artikel 7.

  Artikel 2 – Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?


  2.1. Algemene doeleinden:


  Netkreatives zal uw Persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor:


  • Categorie 1 : Het onderhouden en verbeteren van onze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming bij uw eerste bezoek aan onze Website
  • Categorie 2 en 3 : Het beantwoorden van vragen en verzoeken om informatie, met als rechtsgrond het uitvoeren van een door u gevraagde dienst;

  • Categorie 2, 3 en 4: Direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties van Netkreatives zelf, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten of uw expliciete, voorafgaande toestemming indien u nog geen klant bent van Netkreatives . U kunt op ieder moment aangeven dat u onze nieuwsbrieven niet langer wenst te ontvangen door gebruik te maken van de opt-out mogelijkheid in onze nieuwsbrieven of door direct contact met ons op te nemen per e-mail of telefoon;

  • Categorie 5 : De levering en facturering van door u bestelde producten of diensten, met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst die u heeft aangevraagd en waarvoor de verwerking van uw Persoonsgegevens noodzakelijk is of omdat dit wettelijk verplicht is of omdat Netkreatives een legitiem belang daarbij.

   Artikel 3 - Hoe wij uw gegevens delen met derden


  Als we ooit stoppen met onze activiteiten of ons bedrijf aan iemand anders overdragen, bijvoorbeeld als we failliet gaan of ons bedrijf verkopen, kan dit inhouden dat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan derden die ons bedrijf geheel of gedeeltelijk overnemen. Voor zover mogelijk zal Netkreatives u altijd vooraf informeren, maar u begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar kan zijn.


  In zeldzame gevallen kunnen wij verplicht zijn om Persoonsgegevens openbaar te maken op grond van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. Wij proberen u zo goed mogelijk vooraf te informeren, tenzij dit om juridische redenen niet mogelijk is.


  Wij kunnen uw gegevens delen met derden van wie wij gebruik maken in verband met uw bestelproces en bestelling. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan en verwerkt door software- en cloudleveranciers, financiële partners, logistieke partners of iedere andere derde partij die partij is bij of een rol speelt bij uw bestelling. De actuele lijst kunt u op eenvoudig verzoek per e-mail verkrijgen. Bij elke overdracht aan een derde partij zorgen wij voor passende beveiligingsmaatregelen met betrekking tot uw persoonsgegevens, waaronder het afsluiten van verwerkersovereenkomsten waar nodig.


  Wij proberen altijd maximaal gebruik te maken van Europese leveranciers en proberen waar mogelijk uw gegevens binnen Europa te houden. Mochten wij toch een beroep moeten doen op niet-Europese derde partijen, dan zorgen wij ervoor dat uw gegevens buiten Europa net zo veilig zijn als hier. Daarom sluiten wij waar nodig standaardcontractbepalingen af ​​met deze partners en zorgen wij voor aanvullende waarborgen.


  Artikel 4 – Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?


  Wij bewaren uw Persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden van de verwerking.


 • "Klantprofiel: als u 3 jaar geen bestelling plaatst, verwijderen wij uw klantprofiel";
  • "Factuurgegevens: om juridische redenen moeten wij uw factuurgegevens minimaal 7 jaar bewaren vanaf het kalenderjaar volgend op de laatste factuurdatum:"
  • "Nieuwsbrieven: bent u een bestaande klant, dan bewaren wij uw gegevens voor nieuwsbrieven tot 2 jaar na uw laatste bestelling. Bent u geen bestaande klant en heeft u toestemming gegeven voor de nieuwsbrieven, dan bewaren wij uw gegevens totdat u zich terugtrekt uw toestemming."

  Artikel 5 – Uw rechten


  U heeft het recht om op elk moment en kosteloos uw persoonsgegevens en het gebruik dat wij ervan maken te raadplegen of een kopie ervan op te vragen . Daarnaast heeft u het recht om te verzoeken om correctie of (in sommige gevallen) verwijdering van uw gegevens. U kunt ook verzoeken dat de verwerking van uw Persoonsgegevens wordt beperkt in een aantal gevallen vermeld in de AVG. U heeft het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens als u daarvoor ernstige en legitieme redenen heeft die verder gaan dan onze noodzaak om uw gegevens te verwerken of om een ​​eerder gegeven toestemming in te trekken. Daarnaast heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, zelfs zonder dat u daarvoor een reden hoeft op te geven. U heeft het recht om uw Persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of te laten overdragen aan een andere dienstverlener van uw keuze.


  U kunt uw rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar contact@meetmisterdog.com


  Tenslotte heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit als blijkt dat wij niet binnen 30 dagen adequaat hebben gereageerd op een verzoek op basis van één van bovenstaande rechten:


  GBA/APD

  Drukpersstraat 35

  1000 Brussel

  Tel: +32 (0)2 274 48 00

  contact@apd-gba.be.


  Indien nodig kunt u ook naar de burgerlijke rechter stappen om schadevergoeding te eisen.


  Artikel 6 – Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?


  Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om de veiligheid van uw Persoonsgegevens te garanderen. In geen geval kan Netkreatives aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het onjuiste of illegale gebruik door een derde van de Persoonsgegevens.


  Artikel 7 – Cookies


  Onze Website maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en stelt ons ook in staat onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij alleen de puur functionele cookies die nodig zijn om onze Website goed te laten werken. Voor alle overige cookies vragen wij eerst uw toestemming.


  De volgende cookielijst geeft u een overzicht van de cookies die onze Website gebruikt.


  Cookielijst


  Een cookie is een klein tekstbestand met gegevens die een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op uw apparaat wil opslaan om informatie over u te onthouden, zoals uw taalvoorkeur of inloggegevens. Deze cookies worden door ons geplaatst en worden “ interne cookiesgenoemd . We gebruiken ook " externe cookies ", dit zijn cookies van een ander domein dan waar u zich bevindt. Wij gebruiken cookies en andere trackingtechnologieën voor de volgende doeleinden:


  Strikt noodzakelijke cookies


  Deze cookies zijn noodzakelijk om onze Website te laten functioneren en kunnen daarom niet worden uitgeschakeld. U kunt uw browser zo instellen dat deze cookies blokkeert of u ervoor waarschuwt, maar sommige delen van onze Website zullen dan niet werken.  Naam

  Oorsprong

  Functie

  Bewaartermijn


  Prestatie- of analytische cookies


  Met deze cookies kunnen we bezoekers en hun herkomst tellen, zodat we de prestaties van onze website kunnen analyseren en verbeteren. Ze helpen ons te begrijpen welke pagina's het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich over de site verplaatsen. Alle informatie die deze cookies verzamelen is geaggregeerd en daarom anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten wij niet wie welke pagina’s van onze Website wanneer heeft bezocht. Als gevolg hiervan kunnen wij onze website en ons aanbod niet optimaliseren ten behoeve van onze klanten.


  Naam

  Oorsprong

  Functie

  Bewaartermijn


  Functionele cookies


  Deze cookies zorgen ervoor dat extra functies en persoonlijke instellingen op onze website, zoals taalkeuzes of videobeelden, werken. Ze kunnen door ons of door externe technologiepartners worden ingesteld. Als u deze cookies niet toestaat, werken sommige delen van onze website mogelijk niet correct.


  Naam

  Oorsprong

  Functie

  Bewaartermijn


  Marketingcookies


  Deze cookies kunnen door ons of door externe partners en adverteerders op onze Website worden geplaatst. Deze cookies maken het mogelijk een profiel op te stellen van uw interesses en u relevante advertenties te tonen op andere websites. Als u deze cookies niet toestaat, krijgt u minder advertenties te zien die op u zijn afgestemd.

  Naam

  Oorsprong

  Functie

  Bewaartermijn


  Is het je opgevallen dat er nog meer cookies via onze Website worden geplaatst? Dat is uiteraard niet de bedoeling. Laat het ons zo snel mogelijk weten, zodat we de nodige wijzigingen kunnen doorvoeren.


  Wij geven je zoveel mogelijk informatie over cookies die door derde partijen worden geplaatst, maar soms beschikken wij niet over die informatie. Wilt u meer weten, dan kunt u de privacyverklaringen van deze partijen op hun respectievelijke websites raadplegen. Houd er rekening mee dat wij geen controle hebben over de inhoud van die verklaringen of de cookies die door die derde partijen worden geplaatst.


  Wanneer u onze Website voor het eerst bezoekt, wordt u gevraagd onze cookies te accepteren. Vervolgens kunt u uw keuzes op elk gewenst moment beheren.


  Indien u nog vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw Persoonsgegevens, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via contact@meetmisterdog.com


  Meer informatie over cookies kunt u ook vinden op: http://www.allaboutcookies.org/ .


  Meer informatie over online gedragsmatig adverteren en online privacy kunt u ook vinden op: http://www.youronlinechoices.eu/ .